Working Class Hero van Bentheim

Zodra je geboren bent maken ze je klein.

Ze geven je geen tijd om vrij te zijn,

Totdat je niets meer voelt, zelfs geen pijn…

 

John Lennon heeft het leven van de Kuhlkerls bezongen: kinderen waren het nog toen ze naar de steengroeven gestuurd werden. Werkdagen van elf uur waren normaal, zes dagen in de week. Met de hand moest het Bentheimer zandsteen worden weggehakt, enkel muts en klompen beschermden de jongens. Ongelukken door schuivende stenen gaven vreselijke verwondingen. Het fijnstof werd weggespoeld met alcohol en tastte hun longen aan. Steeds moeilijker gingen ze ademen en maakten daarbij een piepend geluid: ‘De Kuhlpiep’. De meesten bliezen voor het vijfendertigste levensjaar letterlijk hun laatste adem uit. Kijk naar de ‘Kuhlkerl’ van Berend Seiger op de Herrenberg en luister naar John Lennon:

As soon as you‘re born they make you feel small

By giving you no time instead of it all

‚Til the pain is so big you feel nothing at all

A working class hero is something to be

A working class hero is something to be

 

https://www.youtube.com/watch?v=iMewtlmkV6c

 

 

Voor Lies

Bentheimer Sandstein und die Vechte – Touchscreen Bentheimer Sandsteinmuseum

Tekening Manfred Flucht – Tekst en foto Ruud Brilleman