Over 100 jaar

Het gaat hier steil omhoog richting de eerste poort. Misschien heeft Karel de Grote hier 1200 jaar geleden gelopen om zijn paltsheer te inspecteren. Zeker is dat Van Ruysdael, koning Lodewijk-Napoleon, Bismarck, koningin Emma en zus Pauline hier de weg omhoog gevonden hebben. Mensen met macht en aanzien, gewend aan paleizen, kastelen en burchten. Voor hen was Bentheim een puist in het landschap.

 Koningin Emma met haar zus gravin Pauline van Bentheim

Het pand boven de poort is in de 17de eeuw gebouwd als gerechtsgebouw. Gevangenen liepen geketend omhoog voor hun laatste oordeel, kwamen als vrij man weer naar beneden of werden voor jaren opgesloten in de Batterieturm of Pulverturm.

Later werd het 17de eeuwse gebouwtje gebruikt als woonhuis. De liefde werd er bedreven, kinderen geboren en mensen bliezen er hun laatste adem uit. Op het moment is het een café-restaurant en wordt er geproost op het leven. Over 1200 jaar, over 100 jaar leven wij niet meer maar lopen hier nog steeds mensen  en die stellen zich dezelfde vragen: wie liepen en leefden hier?

 

* Manfred en ik zijn bezig een kalender te maken met afbeeldingen en korte verhalen over de  burcht van Bentheim en omgeving.