In Gramsbergen komen de baby’s uit Bentheimer zandsteen!

Ansgar kon niet slapen. Hij was wakker geworden door het luide gebonk in de ouderlijke bedstee naast hem. Wat deden ze daar toch? Zijn gedachten dwaalden af naar vanmiddag. Zijn grootvader had hem meegenomen naar het kraaienbos. Hij had angstig omhooggekeken naar de roeken die vervaarlijk rond hun grote nesten cirkelden. En plots stonden ze voor een grote steen. Opa had aan hem gevraagd of hij wist waar deze steen voor diende. Met een geheimzinnig lachje vertelde hij dat uit de steen baby’s geboren werden. De steen wipte dan even op zodat het kleine grut er onderuit kon kruipen. Ansgar had direct aan de steen gerukt maar die zat muurvast in de grond.

Het Gramsberger Bosje is 500 jaar oud. Het heeft 2 heuveltjes: de oude paardenbegraafplaats vormt heden ten dage de tribune van het openluchttheater. Op het tweede heuveltje staat de geboortesteen van Bentheimer zandsteen. Met de komst van het christendom kwam het praten over seksualiteit in de taboessfeer: het vleselijke leidde alleen maar af van het hogere, het geestelijke en goddelijke. Allerlei verhaaltjes werden verzonnen zoals de geboorte uit de boerenkool en de pakketservice van de ooievaar. Het verhaal over de geboorte uit een steen komt vooral in Noord-Europa voor.  In deze streken waren het meestal Scandinavische zwerfkeien achtergebleven na de een na laatste ijstijd. In Gramsbergen gebruikte men een Bentheimer zandsteen. Wellicht van een zomp gevallen die het Bentheimer Gold vervoerde van Nordhorn naar Zwolle over de enige honderden meter verder gelegen rivier de Vecht.

Vader en moeder waren plots stil. Ansgar wilde nu slapen want morgen bij het ochtendkrieken moest hij zijn moeder helpen op het land. Haar kon hij niet vragen of het verhaal van grootvader waar was. Hij had al eens eerder gevraagd waar baby’tjes vandaan kwamen en toen werd ze boos. Morgenmiddag zou hij in zijn eentje naar de geheimzinnige, gelige steen lopen. Misschien dat hij met eigen ogen kon zien hoe een baby onder de steen uitkroop!

 

Tekening Manfred Flucht – Tekst Ruud Brilleman

Bentheimer zandsteen en de Vecht – Touchscreen Bentheimer Zandsteen Museum