Een non en lege alcoholflessen: spoken op het Singrave

   De non kijkt over de hoofden van haar aanklagers naar de statieweg van
Christus, geschilderd op de Bentheimer zandsteenmuur. Zij put troost
uit Jezus die deemoedig de beschuldigingen van Pontius Pilatus over zich
heen liet gaan. Beschuldigd wordt zij van onkuis gedrag, daar waar zij slechts
met enkele mannelijke dorpelingen over de zorgen van alledag gesproken
heeft: een mislukte oogst, een doodgeboren kind, de drukkende, kerkelijke
belastingen. Op het moment dat de inquisiteur het woord neemt, kijkt zij
hem recht in de ogen: “U bent schuldig bevonden aan het bewust schenden
van de kloosterregels en toont geen berouw. Daarom wordt u veroordeeld
tot inmetseling in de kloostermuur tot de dood erop volgt.” Twee dagen later
werd het vonnis uitgevoerd. De gebeden uit de muur houden na enige dagen
op maar haar geest blijft tot op de dag van vandaag ronddwalen in en rond
Huize Singraven.’

   In het begin van de 15de eeuw wordt het eerste gebouw van Bentheimer
zandsteen neergezet; in de lus van de Dinkel die zo een natuurlijke gracht
voor de versterking vormt. In 1505 neemt een Oldenzaler klooster bezit van
het gebouw en tien jaar later koopt de graaf van Bentheim het landgoed. Hij
weet het te beschermen tegen het oorlogsgeweld in de Tachtigjarige Oorlog.
Maar er rust geen zegen op het gebouw en omgeving: de geest van de non
waart rond bij de molen en brengt de inwoners van het huis ongeluk. Menig
bewoner verlaat de stede wegens geldgebrek en achterblijvers sterven eenzaam
tussen de lege alcoholflessen. In 1878 vat de eigenaar van het Singraven,
Hendrik Jan Bernard Roessingh Udink vlam bij het aansteken van een
sigaar. Men gooit hem al brandend in De Dinkel. Het mag niet baten: enkele
dagen later sterft hij aan zijn brandwonden. Huize Singraven krijgt als bijnaam
‘Het Zwarte Huis’.

   In de jaren negentig van de vorige eeuw staat een journalist van het radioprogramma
‘Het Zwarte Gat’ met 2 paragnosten aan de poort van Huize Singraven.
Direct trekken de rillingen over hun beider lichaam. Een van hen weet
direct aan te geven dat hier een religieus conflict is uitgevochten. Nimpfachtige
verschijningen in witte en blauwe gewaden worden waargenomen in de
slottuin. De poort wordt ontsloten … (Hoort u verder: ‘Spookkasteel
Sinegrave’).

Bentheimer zandsteen en de Vecht – Touchscreen Bentheimer zandsteenmuseum 

Tekening Manfred Flucht – Tekst Ruud Brilleman