De schijtsteeg*

 

In deze steeg declameert de nachtwacht van Bentheim op zijn ronde:

“Hört ihr Leut und lasst euch sagen,

wass sich hier hat zugestragen;

Nachts in unseren alten Stadt,

immer wenn es geregnet hat!”

Riolering was er in de middeleeuwen niet. De armen hadden achter in de tuin een gat in de grond waar zij hun behoefte deden. Was die vol dan moesten de oudste kinderen uit het gezin poep en pis met emmers naar de weiden beneden brengen, als welkome aanvulling op de dierlijke mest. De rijken, die boven op de berg woonden, hadden een groot vat waarin al het afvalwater gegooid werd. Als de rentmeester van de graaf een langdurige regen verwachtte, werd er toestemming gegeven om de stop uit de vaten te trekken zodat de inhoud met behulp van het regenwater vrijelijk naar beneden kon stromen. Maar, vaak regende het maar kort en bleven de keutels voor de deur van de armen liggen. Armen zaten vroeger letterlijk en figuurlijk in de stront.

*Manfred en ik zijn bezig een kalender te maken met afbeeldingen en korte verhalen over de  burcht van Bentheim en omgeving.