De leeuw en de toren

Trots en machtig staat de Batterieturm richting zuidwesten. Vroeger woonden de rijken in huizen van steen en de armen in houten bouwsels en holen. In de middeleeuwen hadden adel en geestelijken de macht. Zij waanden zich veilig in hun burchten en kerken. In de vijftiende eeuw werd het kanon uitgevonden. De stedelingen, rijk geworden door de handel, dwongen met dit nieuwe wapen vrijheden en rechten af. De Bentheimer graven trachtten het tij te keren door de bouw van deze kanonnentoren.

 *

Duitsland staat vol met burchten en kastelen die een verleden van strijd en oorlog symboliseren. Geloof, macht en eer waren in de Dertigjarige Oorlog leidende motieven in een strijd waarbij een derde van de bevolking om kwam. Links onder ziet u het monument met de leeuw ter nagedachtenis aan de honderden soldaten uit de graafschap die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog. Gewone jongens die nodeloos stierven voor de ambities van de rijken en de machtigen. Onbedoeld is in deze tekening de geschiedenis van Duitsland samengebald: trots en tragiek.

*Manfred en ik zijn bezig een kalender te maken met afbeeldingen en korte verhalen over de  burcht van Bentheim en omgeving.