Arie Slob – 2000 jaar ellende door fake news

Minister Arie Slob van onderwijs heeft de afgelopen jaren de mond vol gehad over het veilige klimaat op scholen voor leerlingen. Het was een van zijn topprioriteiten samen met het tegengaan van fake news. Tegelijkertijd laat de minister van onderwijs ouders van leerlingen op reformatorische scholen een verklaring ondertekenen waarin staat dat zij een homoseksuele levenswijze afkeuren. Dit terwijl er zoveel schrijnende verhalen bekend zijn van leerlingen die op deze scholen voor hun leven beschadigd zijn. De oorzaak is echter duidelijk: de grondslag van deze en andere confessionele scholen bestaat uit 2000-jaar-oud fake news.

De bron van het christelijke fake news is de bijbel. In het huidige Israël zou er een man geleefd hebben die de zoon van god zou zijn. Hij zou uit een maagd geboren zijn, over water kunnen lopen en van water wijn kunnen maken. Na zijn dood zou hij weer opgestaan zijn en opgestegen naar de hemel. Mensen die dit geloven zouden verlost worden van hun zonden. Het verhaal werd opgeschreven en als absolute waarheid verkondigd. De grootste complottheorie uit de menselijke geschiedenis was geboren.

Uit historisch onderzoek weten we dat er geen bewijs is voor het bestaan van christus. Er zijn geen bronnen uit de jaren 0 tot 33 te vinden waarin van zijn bestaan melding wordt gemaakt. Dertig jaar na zijn dood werd uit het niets de eerste bijbelteksten geschreven. Geestverwanten van Arie beweren dat dit de waarheid is, rechtstreeks ontsproten aan het brein van god. Echter filologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de teksten uit het nieuwe testament geschreven zijn door meerdere personen, mensen dus. Wat overblijft is een gefantaseerd verhaal over een idealist die de wereld wilde verbeteren. Maar de bijbel – met name het Oude Testament – bevat ook vooroordelen en agressie, bijvoorbeeld tegenover homoseksuelen.

Behalve prachtige literatuur, positieve rolvoorbeelden en inspiratie en troost heeft de bijbel veel ellende gebracht. Het verhaal werd gekaapt door mensen die om het leidmotief een organisatie bouwden: de christelijke kerk. Zodra deze organisatie de macht had, begon het terreur uit te oefenen. In de vierde eeuw werden mensen die niet in christus geloofden voor de leeuwen gegooid. De Karolingers lieten overwonnen volkeren de keus: bekering of de kop eraf. Moordexpedities (kruistochten) trokken door Europa richting het Heilige Land om daar het graf van christus te bevrijden van aanhangers van een concurrerende organisatie. En wie kregen de zwarte Piet (sorry, ik bedoel de schuld) toegespeeld: de Joden. Tot op de dag van vandaag worden zij vervolgd op grond van een antisemitische complottheorie die vertelt dat zij de nooit bestaande christus vermoord zouden hebben.

 Een van de vijf kruistochten

En wat voor persoonlijke ellende hebben de christelijke complottheorieën door de eeuwen heen niet veroorzaakt? Hoeveel levens vernietigd en beschadigd? Christendom zorgt voor een veilig leefklimaat? Integendeel: onschuldige vrouwen die van hekserij werden beschuldigd, mensen die gemarteld werden door de inquisitie omdat ze bijbel op hun eigen manier interpreteerden, soldaten die met de zegen van de Franse en Duitse bisschoppen elkaar uitmoordden in de loopgraven, ongetrouwde moeders vrouwen wiens baby uit de armen gerukt werden, kinderen die door geestelijken misbruikt zijn. Het is slechts een fractie van het leed en verdriet dat de christelijke complottheorie gebracht heeft.

 Heksenverbranding

Dat was vroeger, zullen de christelijke complotdenkers zeggen. En Arie Slob is zo’n aardige man.  Ja, dat klopt. Maar als je regeringsbeleid stoelt op fake news, dan kan daar alleen maar rottigheid van komen. Geloven is voor het individu, probeer het niet op te dringen aan andere mensen. Wel zo prettig voor mensen die afwijken van de norm, zoals anders geaarde kinderen.

Kees van der Staaij van de SGP sloeg deze week de spijker op zijn kop toen hij naar aanleiding van de aanslagen in Frankrijk stelde dat de misdaden in naam van de islam gepleegd, te denken geeft over deze godsdienst als zodanig. Heel goed, Kees. En nu voor islam, christendom invullen, opschrijven en opsturen naar collega-christen Arie.

 Kees van der Staaij