• Biografieën

• Jubileumbundels

• Sagen en verhalen

Voorbeeld 1:

50-jarig jubileum in 2020 van camping De Noetselerberg

Voor dit familiebedrijf heb ik in 2019 een vijftiental interviews afgenomen met familieleden, medewerkers en campinggasten. Deze heb ik verwerkt in evenzovele korte verhalen/biografieën. Daarnaast heb ik na bestudering van de streekgeschiedenis en plaatselijke annalen een sage ‘De Armenjager van Noetsele’ geschreven, die zich afspeelt in de buurt van de camping. In samenwerking met een bevriende kunstenaar en een vormgever resulteerde dit in een jubileumboekje. Dit alles in nauw overleg met de eigenaars.

Op 4 januari is het jubileumboekje op de nieuwjaarsreceptie gepresenteerd. Het komende jubileumjaar help ik met het uitzetten van een ‘Armenjager wandelpad’ en verdere activiteiten.

Voorbeeld 2:
27 verhalen over Bentheimer zandsteen en de Vecht voor het Bentheimer zandsteenmuseum

Het Bentheimer zandsteen is al 1000 jaar een belangrijk exportartikel. Via de Vecht werd het ‘Bentheimer Gold via Zwolle en de Zuiderzee naar Amsterdam. Kunstenaar Manfred Flucht heeft de verhalen met prachtige tekeningen verluchtigd. Ze zijn te zien op het touchscreen van het zandsteenmuseum. Ook onder ‘Bildung en Bratwurst’ kunt u ze vinden. Met vormgeefster Danie Erchen maken we er dit jaar een boekje van.

Voorbeeld 3:

Kalender Deventer

Manfred en ik zijn gek op Deventer. Aan het einde van het jaar willen Manfred en ik een kalender met verhalen en tekeningen over Deventer uitgeven.